خمیر دندان 8 محافظ کامل سیگنال4158

  • برند : سیگنال
  • نوع  : خمیر دندان محافظ کامل 8
  • رنگ : بنفش
  • وزن :  75 میل
  • شرکت وارد کننده : یونولیور