شرایط استفاده :

شما در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته میتوانید سفارش خود را ثبت نمایید .

ارسال در بازه زمانی که طی می شود و شما هنگام سفارش انتخاب خواهید کرد صورت میگیرد .